geototaladm

Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej dla gm. Pyrzyce

Obiekt – Gmina Pyrzyce – 6211 działek / 11840 ha
Zleceniodawca – Starosta Pyrzycki
Czas realizacji 10 – 12.2004

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych
  • wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej w EWMAPA 6
  • integracja bazy graficznej i opisowej

Do pobrania: gm_Pyrzyce

 

geototaladm

Wykonanie mapy ewidencyjnej dla systemu ewidencji gospodarstw rolnych ( IASC)

Obiekt – Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z punktami georeferencyjnymi ( centroidami )
Zleceniodawca – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Czas realizacji 01 – 04/2004

Zakres prac – Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z centroidami działek i/lub granic działek ewidencyjnych z materiałów pozyskanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich ( IACS)