by geototaladm geototaladm

Budowa osiedli mieszkaniowych, ul. Czcibora, Osiedle „Park Brodowski”

Obiekt – Budynek wielorodzinny – Szczecin, ul. Czcibora
Osiedle „Park Brodowski” – Szczecin, ul. Mankowskiego
Zleceniodawca – MAK DOM Sp. z o.o.
Czas realizacji 2005-2008

Zakres prac – Kompleksowa geodezyjna obsługa :

 • opracowanie map do celów projektowych
 • wytyczenie i inwentaryzacja obiektów kubaturowych,garaży podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego

 

by geototaladm geototaladm

Centrum Handlowe AUCHAN w Szczecinie

Obiekt – Centrum Handlowe Auchan zbudowane na 40 ha powierzchni ,jedno z największych w okolicach Szczecina
Zleceniodawca – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. Piaseczno
Inwestor – AUCHAN POLSKA
Czas realizacji 2007-2008

Zakres prac – Kompleksowa geodezyjna obsługa :

 • budowy centrum handlowego wraz z parkingiem i drogami wewnętrznymi
 • budowy bezkolizyjnego wjazdu do centrum, przebudowy ulicy Autostrada Poznańska :
  – 18 przęsłowej estakady
  – ronda napowietrznego
  – ścianki szczelinowej wykonywanej w technologii zawiesiny bentonitowej
  przebudowy sieci uzbrojenia terenu

Read more