geototaladm

Zakład Produkcji Wody Miedwie

Obiekt – Budowa stacji filtrów na złożu węgla aktywnego w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie
Zleceniodawca – ENERGOPOL SZCZECIN S.A.
Czas realizacji 07.2005 – 09.2006

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem

Read more