by geototaladm geototaladm

PORT JACHTOWY W SZCZECINIE – GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Obiekt – Most na rzece Duńczyca z przęsłem uchylnym,nabrzeża wokół Wyspy Grodzkiej, żuraw na Nabrzeżu Starówka , budynki restauracyjno – konferencyjne
Zleceniodawca – Energopol-Szczecin S.A.
Inwestor – Miasto Szczecin
Czas realizacji 2013-2015

Wytyczenie osi mikrotunelu pod rzeką Duńczycą (153 m) w komorze nadawczej i odbiorczej

Zadanie polegało na przeniesieniu osi przewiertu z poziomu góry komory +2,2m na dół poziom
-13,25m z dokładnością 2mm zarówno dla komory zdawczej i odbiorczej (wymiar komory to 6×3,6m) w celu ustawienie osi maszyny wiertniczej tak aby, środek głowicy trafił z dokładnością 0,15m z komory nadawczej do odbiorczej (bez możliwość korekcji kierunku). Przeniesieniu wykonano przy użyciu pionownika laserowego. Ostatecznie uzyskano dokładności przewiertu na poziomie 0,1m

Read more