by geototaladm geototaladm

Wykonanie porównania układów wysokościowych DHNN 92 (Niemcy) i Kronsztadt 86

Obiekt – Rzeka Odra
Zleceniodawca – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Czas realizacji 2015

Zakres prac – Wykonanie porównania układów wysokościowych DHNN 92 do Kronsztadt 86 poprzez pomiar odchyłek w lokalizacjach : – Ratzdorf ( przy ujściu Nysy Łużyckiej do Odry) – Słubice – Kostrzyn nad Odrą – Siekierki – Osinów Dolny – Krajnik Dolny – Mescherin

Read more

by geototaladm geototaladm

Zakładanie osnów – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

– adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu – ok.2500 pkt) na osnowę
pomiarową,zagęszczenie istniejącej osnowy szczegółowej III-ej klasy (110 punktów) oraz
przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu „65” na układ 2000/15”
(ok. 11500 pkt)

Zakres – cały powiat pyrzycki , 72.500 ha
Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Read more