geototaladm

Obiekt – Przebudowa drogi powiatowej Ośno Lubuskie – Czarnów 15kmb
Zleceniodawca – NCC Roads Stargard Szczeciński
Czas realizacji 2005-2006

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy (patrz prace geodezyjne podczas geodezyjnej obsługi)
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem