geototaladm

Obiekt – Biurowiec INVESTA w Szczecinie
Zleceniodawca – INVESTA S.A
Czas realizacji 2003-2004

Zakres prac – Geodezyjna obsługa budowy

biurowiec-bbc