Jerzy Maliniak

POLIMERY POLICE

Geodezyjna obsługa budowy fundamentów pod taśmociągi – dla GUSAN CONSTRUCTION CO., JTD

Jerzy Maliniak

Farma wiatrowa DOLICE

Geodezyjna obsługa budowy farmy wiatrowej – 19 turbin i dróg dojazdowych.

Inwestor – Innogy Polska S.A

Wykonawca – Global Energy Sp. z o.o.