geototaladm

Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie

Obiekt – Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie
Zleceniodawca – EMOS Sp. z o.o.
Czas realizacji 2001

Zakres prac – Pełna obsługa budowy hali i układu drogowego i uzbrojenia podziemnego Pomiar powierzchni użytkowych lokali ( do sprzedaży notarialnej )
Dodatkowo :

  • kontrola geometrii konstrukcji w rejonie katastrofy budowlanej
  • niwelacja precyzyjna ugięć belek pod obciążeniem przed oddaniem obiektu do eksploatacji oraz po ok. 2-ch latach użytkowania

Read more

geototaladm

Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej dla m. Szczecina

Obiekt – Szczecin Wielgowo
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Czas realizacji 08.2000 – 12.2000

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych
  • wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej w EWMAPA 5
  • integracja bazy graficznej i opisowej