geototaladm

Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej dla m. Szczecina

Obiekt – Szczecin Wielgowo
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Czas realizacji 08.2000 – 12.2000

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych
  • wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej w EWMAPA 5
  • integracja bazy graficznej i opisowej

 

geototaladm

Geodezyjna obsługa linii telekomunikacyjnych

Obiekt – Geodezyjna obsługa linii telekomunikacyjnych
Zleceniodawca – Telekomunikacja Polska S.A
Czas realizacji 1998

Zakres prac – CA Pyrzyce 80 kmb, CA Lipiany 50 kmb, CA Mielęcin 40 km, CA Stargard, CA Karnice i inne – łącznie ok. 450 km