Certyfikat

ISO 9001:2008

Numer #1

Zachodniopomorskie

Lider usług

Geodezyjno-Kartograficznych
  • GEOTOTAL PRO - ul. Dworcowa 19, Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska
  • +48 91 43 41 167

Certyfikat

ISO 9001:2008

Numer #1

Zachodniopomorskie

Lider usług

Geodezyjno-Kartograficznych
baner1a-mosty

Pomagamy wdrażać
wizję przyszłości

Zatrudniamy profesjonalną kadrę
zdolną do wykonania każdego zadania

Zobacz ofertę

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Wśród korzyści płynących z posiadania i stosowania certyfikatu Sytemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 można wymienić:

  • lepszą rozpoznawalność i firmy i jej produktów w otoczeniu;
  • gwarancję zaspokajania wymagań i życzeń klientów;
  • zapewnienie otoczenia o profesjonalizmie pracowników i systemy działania całej firmy;
  • gwarancję korzyści dla klienta;
  • większą łatwość w budowaniu pozycji firmy i jej produktów na danym rynku;
  • możliwość zatrudnienia lepszych pracowników;
  • jawność celów firmy, jej pozycji, kultury i metod działania;
  • przyspieszenie budowania dobrego wizerunku firmy.

“Certyfikat zaświadczający o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością potwierdza, że Geototal PRO spełnia wymagania ISO 9001:2008.

Listy referencyjne firm

Autostrady, drogi ekspresowe
Drogi, ulice
Ewidencja gruntów i budynków , osnowa geodezyjna
Obiekty inżynierskie
Mapy do celów projektowych
Markety i biurowce
Pomiary osiadań , przemieszczeń, prześwitów
Torowiska kolejowe i tramwajowe
Wiatraki , mariny
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego
Top