by geototaladm geototaladm

PORT JACHTOWY W SZCZECINIE – GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Obiekt – Most na rzece Duńczyca z przęsłem uchylnym,nabrzeża wokół Wyspy Grodzkiej, żuraw na Nabrzeżu Starówka , budynki restauracyjno – konferencyjne
Zleceniodawca – Energopol-Szczecin S.A.
Inwestor – Miasto Szczecin
Czas realizacji 2013-2015

Wytyczenie osi mikrotunelu pod rzeką Duńczycą (153 m) w komorze nadawczej i odbiorczej

Zadanie polegało na przeniesieniu osi przewiertu z poziomu góry komory +2,2m na dół poziom
-13,25m z dokładnością 2mm zarówno dla komory zdawczej i odbiorczej (wymiar komory to 6×3,6m) w celu ustawienie osi maszyny wiertniczej tak aby, środek głowicy trafił z dokładnością 0,15m z komory nadawczej do odbiorczej (bez możliwość korekcji kierunku). Przeniesieniu wykonano przy użyciu pionownika laserowego. Ostatecznie uzyskano dokładności przewiertu na poziomie 0,1m

Read more

by geototaladm geototaladm

Wykonanie porównania układów wysokościowych DHNN 92 (Niemcy) i Kronsztadt 86

Obiekt – Rzeka Odra
Zleceniodawca – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Czas realizacji 2015

Zakres prac – Wykonanie porównania układów wysokościowych DHNN 92 do Kronsztadt 86 poprzez pomiar odchyłek w lokalizacjach : – Ratzdorf ( przy ujściu Nysy Łużyckiej do Odry) – Słubice – Kostrzyn nad Odrą – Siekierki – Osinów Dolny – Krajnik Dolny – Mescherin

Read more

by geototaladm geototaladm

Trasa Północna w Szczecinie

Obiekt – Budowa i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulicy Łącznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hożej
Zleceniodawca – Energopol – Szczecin S.A.
Inwestor – Miasto Szczecin
Czas realizacji 2012-2014

Zakres prac – Geodezyjna obsługa budowy

Read more