by geototaladm geototaladm

EWIDENCJA BUDYNKÓW

Obiekt – powiat pyrzycki
Zleceniodawca – Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Czas realizacji 2010-2011

Zakres prac – „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego nie posiadających założonej ewidencji budynków i lokali” – Projekt PL0467

Do pobrania:  ZCPWZ_budynki

by geototaladm geototaladm

Wykonanie projektu modernizacji ewidencji gruntów dla obiektów : Szczecin – Śródmieście i Dąbie

Obiekt – Szczecin -Śródmieście , Dąbie
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Inwestor – Gmina Miasta Szczecina
Czas realizacji 2007-2009

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • sporządzenie projektu modernizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29-03-2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • zatwierdzenie projektu w WNGiK

 

by geototaladm geototaladm

Wykonanie dokumentacji godezyjno-kartograficznej dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Obiekt – Urządzenia przeciwpowodziowe Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – pow. gryfiński, pyrzycki, choszczeński – 20 km bieżących
Zleceniodawca – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie
Czas realizacji 08.2005 – 12.2005

Zakres prac – Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla uregulowania stanu prawnego władania gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych tj. wały przeciwpowodziowe i kanały melioracyjne.

by geototaladm geototaladm

Wykonanie projektu modernizacji ewidencji gruntów dla osiedla Osów w Szczecinie

Obiekt – Osiedle Osów – obręby 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2025
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Czas realizacji 08.2004 – 03.2005

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • sporządzenie projektu modernizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29-03-2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • zatwierdzenie projektu w WNGiK

 

by geototaladm geototaladm

Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej dla gm. Pyrzyce

Obiekt – Gmina Pyrzyce – 6211 działek / 11840 ha
Zleceniodawca – Starosta Pyrzycki
Czas realizacji 10 – 12.2004

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych
  • wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej w EWMAPA 6
  • integracja bazy graficznej i opisowej

Do pobrania: gm_Pyrzyce