by geototaladm geototaladm

Wykonanie mapy ewidencyjnej dla systemu ewidencji gospodarstw rolnych ( IASC)

Obiekt – Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z punktami georeferencyjnymi ( centroidami )
Zleceniodawca – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Czas realizacji 01 – 04/2004

Zakres prac – Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z centroidami działek i/lub granic działek ewidencyjnych z materiałów pozyskanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich ( IACS)

by geototaladm geototaladm

Wykonanie mapy wektorowej granic obrębów ewidencyjnych dla ½ woj. zachodniopomorskiego

Obiekt – Powiaty : koszaliński, kołobrzeski, sławieński, białogardzki, szczecinecki,
Zleceniodawca – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Czas realizacji 10 – 12/2002

Zakres prac – Sporządzenie mapy obrębów ewidencyjnych województwa zachodniopomorskiego (podregion koszaliński) w wersji numerycznej w programieEWMAPA v.5 dla potrzeb analizy zmian w strukturze agrarnej, programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowania zmian w strukturze agrarnej