by geototaladm geototaladm

Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10

Obiekt – Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin – Bydgoszcz od km 32+121 do km 40+892.98
Zleceniodawca – NCC Roads Sp. z o.o.

Czas realizacji 06.2005 -04.2007

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg, mostu ,przejazdu gosp. uzbrojenia podziemnego (zobacz: prace-obwodnica-kobylanka-morzyczyn).
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz
– dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu
– tyczenie i inwentaryzacja obiektów inżynierskich

  • pięć wiaduktów
  • dwa przejazdy gospodarcze
    – przygotowanie danych dla maszyn drogowych pracujących w systemie GPS

Read more

by geototaladm geototaladm

Przebudowa ul. B.Krzywoustego w Szczecinie

Obiekt – Przebudowa ul. B.Krzywoustego wraz z uzbrojeniem na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. T.Kościuszki wraz z przebudową torowiska przy Bramie Portowej w Szczecinie
Zleceniodawca – NCC Roads Sp. z o.o.

Czas realizacji 2005- 2006

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy w tym uzbrojenia podziemnego (patrz prace geodezyjne podczas geodezyjnej obsługi).
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz :

  • dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu
  • inwentaryzacja istniejących obiektów przed robotami rozbiórkowymi

Read more

by geototaladm geototaladm

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu – Derdowskiego

Obiekt – Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu, Derdowskiego, Okulickiego wraz z budową torowiska tramwajowego i trakcji
Zleceniodawca – ENERGOPOL SZCZECIN S.A.
Czas realizacji 09.2006 – 09.2007

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg i uzbrojenia podziemnego (patrz prace geodezyjne podczas geodezyjnej obsługi ).
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz
– dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu

by geototaladm geototaladm

Modernizacja ul. Struga w Szczecinie

Obiekt – Modernizacja ul. A. Struga w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od ul. Gryfińskiej do skrzyżowania z ul. Wiosenną
Zleceniodawca – Gmina Miasto Szczecin
Czas realizacji 11.2003 – 30.09.2005

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg, wiaduktu, uzbrojenia podziemnego. Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz :

  • dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu

Read more