by geototaladm geototaladm

BRIDGESTONE- Kontrola i ustawienie osiowości maszyn

Obiekt – BRIDGESTONE – fabryka opon w Stargardzie Szczecińskin
Zleceniodawca – KADOR Sp. z o.o.
Czas realizacji 2012

Zakres prac – – pomiar istniejącej geometrii maszyny do produkcji opon w celu określenia osi głównej – monitoring elementów konstrukcyjnych maszyny podczas prac modernizacyjnych – ustawienie geometrii nowych elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do osi głównej po zakończeniu modernizacji. – sporządzenie operatu na potrzeby operatora urządzenia Dokładność ( w trzech osiach) – 0.0002m

Read more