by geototaladm geototaladm

Obiekt – Szczecin -Śródmieście , Dąbie
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Inwestor – Gmina Miasta Szczecina
Czas realizacji 2007-2009

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • sporządzenie projektu modernizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29-03-2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • zatwierdzenie projektu w WNGiK