by geototaladm geototaladm

Obiekt – Osiedle Osów – obręby 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2025
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Czas realizacji 08.2004 – 03.2005

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • sporządzenie projektu modernizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29-03-2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • zatwierdzenie projektu w WNGiK