by geototaladm geototaladm

Obiekt – Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z punktami georeferencyjnymi ( centroidami )
Zleceniodawca – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Czas realizacji 01 – 04/2004

Zakres prac – Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z centroidami działek i/lub granic działek ewidencyjnych z materiałów pozyskanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich ( IACS)