by geototaladm geototaladm

Obiekt – Podziały działek w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Pyrzyce – do przejęcia gruntów
Zleceniodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zakres prac – Podziały działek