by geototaladm geototaladm

Obiekt – Podziały działek i wznowienia granic wraz ze sporz±dzeniem dokumentacji do celów prawnych
Zleceniodawca – Agencji Nieruchomości Rolnych
Czas realizacji 1997-2005

Zakres prac – Podziały działek