by geototaladm geototaladm

Obiekt – Odcinek II – od węzła „Pyrzyce”(bez węzła) do węzła „Myślibórz” czyli od km 28+200 do km 54+900
Zleceniodawca – Budimex-Dromex S.A.
Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Czas realizacji 2007-2009

Zakres prac – Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy:
22 wiaduktów drogowych 1-3 przęsłowych o długości od 38m do 142m , szerokości od 8m do 31m


Referencje: