by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin – Bydgoszcz od km 32+121 do km 40+892.98
Zleceniodawca – NCC Roads Sp. z o.o.

Czas realizacji 06.2005 -04.2007

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg, mostu ,przejazdu gosp. uzbrojenia podziemnego (zobacz: prace-obwodnica-kobylanka-morzyczyn).
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz
– dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu
– tyczenie i inwentaryzacja obiektów inżynierskich

  • pięć wiaduktów
  • dwa przejazdy gospodarcze
    – przygotowanie danych dla maszyn drogowych pracujących w systemie GPS


 

Referencje: referencje-ncc-budowa-obwodnicy-szczecin-bydgodzcz