by geototaladm geototaladm

Obiekt – Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu, Derdowskiego, Okulickiego wraz z budową torowiska tramwajowego i trakcji
Zleceniodawca – ENERGOPOL SZCZECIN S.A.
Czas realizacji 09.2006 – 09.2007

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg i uzbrojenia podziemnego (patrz prace geodezyjne podczas geodezyjnej obsługi ).
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz
– dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu