by geototaladm geototaladm

Obiekt – Modernizacja ul. A. Struga w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od ul. Gryfińskiej do skrzyżowania z ul. Wiosenną
Zleceniodawca – Gmina Miasto Szczecin
Czas realizacji 11.2003 – 30.09.2005

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg, wiaduktu, uzbrojenia podziemnego. Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz :

  • dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu


 

Referencje: referencje-budimex-moderniazacja-drogi-struga