by geototaladm geototaladm

Obiekt – Modernizacja drogi krajowej na odcinku Kalisz Pomorski – Mirosławiec
Zleceniodawca – Strabag Sp. z o.o.
Czas realizacji 08.2004 – 30.11.2004

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy (patrz prace geodezyjne podczas geodezyjnej obsługi)
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem

  • układu drogowego
  • robót bitumicznych, a w szczególności podbudowy M-C-E (metoda recyklingu głębokiego na zimno istniejącej nawierzchni