by geototaladm geototaladm

Obiekt – Remont nawierzchni drogi krajowej nr 10 na odcinku Krąpiel-Suchań od km 58+420 do km 70+141.
Zleceniodawca – Budimex Dromex S.A.Oddział Zachodni w Poznaniu
Czas realizacji 08.2004 – 31.12.2004

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem

  • układu drogowego
  • robót bitumicznych, a w szczególności podbudowy M-C-E ( metoda recyklingu głębokiego na zimno istniejącej nawierzchni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA