by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budowa dróg dojazdowych związanych z przeprawami mostowymi przez rzeki Regalica i Parnica w Szczecinie
Zleceniodawca – Budimex Dromex S.A
Czas realizacji 12.2000 – 08.2003

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy. Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem (prace-budowa-drogi-przeprawy-mostowe-przez-rzeki-regalica-parnica) oraz :

  • dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu
  • pomiary osiadania słupów podczas próbnych obciążeń
  • pomiary osiadania płyty mostowej po betonowaniu
  • pomiar osiadania nasypów wzmocnionych geowłókniną


Referencje: