by geototaladm geototaladm

Obiekt – Centralny Magazyn NETTO w Motańcu gm. Kobylanka
Zleceniodawca – NETTO Artykuły Żywnościowe Sp. z o.o.
Czas realizacji 07.2002 – 02.2003

Zakres prac – Pełna obsługa budowy hali i układu drogowego i uzbrojenia podziemnego.

netto


Referencje: