by geototaladm geototaladm

Obiekt – Torowiska tramwajowe w Szczecinie
Zleceniodawca – MPK Łódź
Inwestor – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Czas realizacji 2005-2009

Zakres prac – kompleksowa obsługa geodezyjna

Referencje: referencje-mpk-budowa-modernizacja-torowisk