by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla m. Szczecina
Zleceniodawca – Hydrobudowa 9 Sp. z o.o. , Budimex-Dromex S.A.
Inwestor – Miasto Szczecin
Czas realizacji 2005-2009

Zakres prac

  • Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  • Inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie dokumentacji końcowej
  • kanalizacja – 90 km, wodociąg -19 km, światłowód -34km
  • MIKROTUNELE o ŚREDNICY 1000-1800mm – 2,5 km


Referencje: