by geototaladm geototaladm

Obiekt – Geodezyjna obsługa linii telekomunikacyjnych
Zleceniodawca – Telekomunikacja Polska S.A
Czas realizacji 1998

Zakres prac – CA Pyrzyce 80 kmb, CA Lipiany 50 kmb, CA Mielęcin 40 km, CA Stargard, CA Karnice i inne – łącznie ok. 450 km