by geototaladm geototaladm

Obiekt – System kanalizacji sanitarnej w m. Gryfino i gm. Gryfino
Zleceniodawca – Budimex Dromex S.A.Oddział Zachodni w Poznaniu
Czas realizacji 2003-2004

Zakres prac

  • Wytyczenie trasy kanalizacji i obiektów.
  • Inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie dokumentacji końcowej