by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych oraz budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemysłowym
Zleceniodawca – NCC Roads Sp. z o.o.
Czas realizacji 07-12.2006

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem