by geototaladm geototaladm

Obiekt – Zespół Elektrowni Wiatrowych Lake Ostrowo
Zleceniodawca – MDI Sp. z o.o.
Czas realizacji 10.2006 – 08.2007

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy w zakresie 17-u masztów (o wysokości 95m każdy)oraz układu drogowego.
Precyzyjne wysokościowe ustawianie (z dokładnością 0.3 mm) pierścieni podczas betonowania

geodezyjna-obsluga-budowy-masztow-ukladu-drogowego


Referencje: referencje-makdom-elektrownia-wiatrowa-wolin