by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budowa 25-u elektrowni wiatrowych w ramach Parku Elektrowni Wiatrowych – Tymień k. Kołobrzegu
Zleceniodawca – MDI sp. z o.o. Warszawa
Czas realizacji 06.2005 – 12.2005

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy w zakresie 25-u masztów.
Precyzyjne wysokościowe ustawianie (z dokładnością do 0.1 mm) pierścieni podczas betonowania