by geototaladm geototaladm

– pomiar istniejącej geometrii maszyny do produkcji opon w celu określenia osi głównej
– ustawienie geometrii nowych elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do osi głównej po modernizacji

Referencje: