by geototaladm geototaladm

Obiekt – GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu
Zleceniodawca – GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu
Czas realizacji 2008

Zakres prac – Pomiar pionowości regałów dla poszczególnych osi konstrukcyjnych