by geototaladm geototaladm

Wykonanie Operatu Technicznego Pomiarów Przemieszczeń Pionowych Bloków Biologicznych – obiekt 1.07/1, 1.07/2 i 1.07/3 – na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 8
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie