by geototaladm geototaladm

– adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu – ok.2500 pkt) na osnowę
pomiarową,zagęszczenie istniejącej osnowy szczegółowej III-ej klasy (110 punktów) oraz
przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu „65” na układ 2000/15”
(ok. 11500 pkt)

Zakres – cały powiat pyrzycki , 72.500 ha
Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Referencje:referencje-zakladanie-osnow-tarostwo-pyrzyce