Certyfikat

ISO 9001:2008

Numer #1

Zachodniopomorskie

Lider usług

Geodezyjno-Kartograficznych
  • GEOTOTAL PRO - ul. Dworcowa 19, Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska
  • +48 91 43 41 167

Certyfikat

ISO 9001:2008

Numer #1

Zachodniopomorskie

Lider usług

Geodezyjno-Kartograficznych

Pomagamy wdrażać
wizję przyszłości

Zatrudniamy profesjonalną kadrę
zdolną do wykonania każdego zadania

Zobacz ofertę

Informacje ogólne

GEOTOTAL PRO Spo łka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k została zarejestrowana w 2012 r. po przekształceniu z GEOTOTAL Sp. z o.o. , a wcześniej, od 1997r. działała jako spółka cywilna. Wykonała szereg znaczących prac zdobywając zaufanie poważnych partnerów.

Zakres świadczonych usług :

– geodezyjna obsługa inwestycji
– mapy do celów projektowych ( w każdej formie)
– pomiary katastralne
– naloty dronem (ortofotomapa / chmura punktów)


Poniżej opis ważniejszych realizacjach , informacje o kadrze i sprzęcie
– w oddzielnym załączniku.

Geodezyjna obsługa inwestycji:
Inwestycje drogowe, kolejowe i obiekty inżynierskie :

Prace w toku :
– Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudowa pętli Pomorzany w Szczecinie
– budowa fundamentów pod taśmociągi (Fabryka Polimerów – GUSAN CONSTRUCTION CO., LTD. Korea Płd)
– Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Zrealizowane:
– budowa węzła Krygiera / Granitowa w Szczecinie (Roverpol)
– budowa węzła ŁĘKNO w Szczecinie ( w ciągu Obwodnicy Śrómiejskiej – Roverpol) – w tym 2km torów kolejowych i 1km tramwajowych
– przebudowa ulicy Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą (EUROVIA POLSKA S.A) – w tym 3km torów tramwajowych
– Dostosowanie DK3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)
– przebudowa węzła Wojska Polskiego / Arkońska w Szczecinie) – EUROVIA
– budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn – Olsztynek ( Energopol-Szczecin S.A. -13.3 km, 19 obiekty inż . – ENERGOPOL)
– budowa drogi ekśpreśowej S6 Płoty – Kiełpino( Budimex S.A. -14.6 km, 13 obiektów inż .)
– budowa drogi ekśpreśowej S-3 na odcinku Gorzo w Wlkp. – Międzyrzecz ( 3 odcinki , 42 obiekty inżynierskie – Mota Engil CE, STRABAG Sp. z o.o.)
– budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w Szczecinie (STRABAG Sp. z o.o. , Energopol Szczecin)
– budowa autostrady A2 , odcinek Myszęcin – Trzciel ( 13 obiektów inżynierskich, węzeł Buk -STRABAG)
– budowa drogi ekspresowej S-3 Pyrzyce- Myślibórz ( w tym 22 obiekty inżynierskie, Budimex-Dromex
– budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin- Bydgoszcz od km 32+121 do km 40+892.98
– budowa autostrady A-6 na odcinku węzeł Klucz-węzeł Kijewo – 8km ( Budimex- Dromex S.A )
– budowa węzła PARŁO~ WKO wraz z obwodnicą m. Troszyn i Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3
– budowa Portu Jachtowego w Szczecinie na Wyspie Grodzkiej (Energopol Szczecin S.A.)
– nadzór geodezyjny nad „Budową obwodnicy m. Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 ( PM Group Polska Sp. z o.o. dla GDDKiA O/Szczecin)
– przebudowa torowisk kolejowych na terenie Portu Szczecin ( Schweerbau GmbH – 27 km , 86 rozjazdów)
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 Cedynia – Chojna – 19 km (EUROVIA)
– przebudowa torowisk tramwajowych na terenie m. Szczecina – 3 km (MPK ŁO~DŹ)
– modernizacja drogi krajowej nr 10 na odcinku Szczecin- Stargard (w tym budowa mostu nad Płonią)
– obsługa budowy przeprawy mostowych przez rzekę Regalicę w Szczecinie ( dla DROMEX S.A.)
– modernizacja ul. Struga w Szczecinie (dla Budimex Dromex S.A.) i Krzywoustego (NCC Roads)
– rozbudowa przejścia granicznego w Lubieszynie ( BUDIMEX S.A.)

Farmy elektrowni wiatrowych :

Zrealizowane:
– budowa farmy elektrowni wiatrowych obiekt: Dolice ( 19 turbin, 20 km dróg).
– budowa największej w Polsce farmy elektrowni wiatrowych obiekt: Darłowo (MDI Sp. z o.o.) – 86 turbin oraz 70km dróg i 24 km kabli
– budowa farmy 8-u elektrowni wiatrowych oraz dróg i sieci energetycznych obiekt: Kłodkowo ( MDI)
– budowa farmy 5-u elektrowni wiatrowych oraz dróg i sieci energetycznych obiekt: Roby ( MakDom)
– budowa farmy 12-u elektrowni wiatrowych obiekt: Kamionka k. Mieszkowic (Polimex- Mostostal S.A.)
– budowa farmy 15-u elektrowni wiatrowych obiekt: Tychowo k. Stargardu Szczecń skiego (Polimex-Mostostal S.A.)
– budowa farmy 25-u elektrowni wiatrowych obiekt: Tymień k. Kołobrzegu ( MakDom Sp. z o.o.)
– budowa farmy 18-u elektrowni wiatrowych obiekt: Wiejkowo k. Wolina ( MakDom Sp. z o.o.)
– budowa 15-u elektrowni wiatrowych w Zagórzu k. Wolina ( MakDom Sp. z o.o.)
– budowa 13-u elektrowni wiatrowych w Karnicach k. Gryfic (Polimex- Mostostal S.A.)

Pomiary z użyciem drona:

– wykonanie nalotu dronem, opracowanie ortofotomapy i chmury punktów dla – inwentaryzacja obiektu przed inwestycją – ul. Kolumba i inne w Szczecinie
– wykonanie nalotu dronem, opracowanie ortofotomapy i chmury punktów dla szlaku kolejowego Dolice – Choszczno
– obsługa budowy osiedli mieszkaniowych: „Ostoja Warzymice” , Śródmiejskie Ogrody” w Szczecinie
– obsługa budowy 28 kondygnacyjnego wieżowca HANZA TOWER SZCZECIN ( JW Contruction Holding)
– obsługa budowy BALTIC BUSINESS PARK w Szczecinie ( Pil Building Sp. z o.o. , Koncepta Sp. z o.o.)
– obsługa budowy Centrum Handlowego „ AUCHAN” w Szczecinie ,ul. Autostrada Poznańska (POL-AQUA)
– obsługa budowy Centrum Handlowego „SELGROS CASH & CARRY„ w Szczecinie, ul. Walecznych
– obsługa budowy Centrum Handlowego„ CARREFOUR” w Szczecinie ,ul. Bohaterów W-wy
– obsługa budowy Magazynu Centralnego NETTO w Motań cu gm. Kobylanka

Pomiar przemieszczeń i monitoring:

– pomiar przemieszczeń poziomych i pionowych na moście kolejowym (ul Floriana Krygiera w Szczecinie) – tory i filary (Roverpol Sp. z o.o.)
– pomiar przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich WS1, WK2, WD3, WD4, WD5 (węzeł Łękno w Szczecinie, Roverpol Sp. z o.o.)
– założenie punktów kontrolnych oraz wykonanie pomiarów wyjściowych na nabrzeżach w Szczecinie: Starówka, Bulwar Nadodrzański, Regalica, Wyspa Pucka, Przystań Promowa Wulkan – dla Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
– pomiary przemieszczeń pionowych bloków biologicznych nas Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie (ZWiK w Szczecinie)
– pomiar przemieszczeń w Magazynie Wysokiego Składowania w Poznaniu ( GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.)
– Założenie osnów do obserwacji oraz pomiar przemieszczeń na obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie (Niechorze, Dziwnó wek, inne)

Obsługi specjalistyczne:

– Wykonanie porównania układów wysokościowych DHNN 92 do Kronsztadt 86 poprzez pomiar odchyłek w lokalizacjach: – Ratzdorf ( przy ujściu Nysy Łużyckiej do Odry) – Słubice – Kostrzyn nad Odrą – Siekierki, Osinów Dolny – Krajnik Dolny – Mescherin
– kontrola i ustawienie osiowości maszyn na obiekcie BRIDGESTONE – fabryka opon (KADOR Sp. z o.o.)
– inwentaryzacja suwnic ( m.in. Faurecia Gorzów Wielkopolski, PORTA-EKO-CYNK Sp. z o.o.)
– budowa stacji filtrów na złożu węgla kamiennego w Zakładzie Produkcji Wody MIEDWIE (Energopol–Szczecin)

Pomiary katastralne i inne prace związane z ewidencją gruntów:

– wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębów ewidencyjnych Nieborowo i Ryszewko (820 działek)
– przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego nie posiadających założonej ewidencji budynków i lokali – dla pow. pyrzyckiego i choszczeńskiego
– wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z punktami georeferencyjnymi ( centroidami) działek ewidencyjnych dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt
gospodarskich dla ARiMR (IACS)

Prace związane z zakładaniem osnów szczegółowych:

– adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową, zagęszczenie istniejącej osnowy szczegółowej III-ej klasy ( 500 punktów) oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu „65” na układ 2000/15” – cały powiat pyrzycki

Top