Jerzy Maliniak


Wykonawca: Konsorcjum Roverpol Sp. z o.o. , ROVER ALCISA S.A.

zakończenie: 30.09.2020 r.