by Jerzy Maliniak Jerzy Maliniak

Geodezyjna obsługa budowy farmy wiatrowej – 19 turbin i dróg dojazdowych.

Inwestor – Innogy Polska S.A

Wykonawca – Global Energy Sp. z o.o.