by geototaladm geototaladm

Wykonanie dokumentacji godezyjno-kartograficznej dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Obiekt – Urządzenia przeciwpowodziowe Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – pow. gryfiński, pyrzycki, choszczeński – 20 km bieżących
Zleceniodawca – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie
Czas realizacji 08.2005 – 12.2005

Zakres prac – Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla uregulowania stanu prawnego władania gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych tj. wały przeciwpowodziowe i kanały melioracyjne.