by geototaladm geototaladm

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy , skaning Willi Grüneberga
Czas realizacji: 2015
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.