by geototaladm geototaladm

Obiekt – Port Szczecin
Zleceniodawca – Schweerbau GmbH&Co. KG
Czas realizacji 2011-2013

Zakres prac – kompleksowa obsługa geodezyjna przebudowy infrastruktury kolejowej na terenie Portu – 27km, 86 rozjazdów