by geototaladm geototaladm

Obiekt – Szczecin Wielgowo
Zleceniodawca – Biuro Geodety Miasta Szczecina
Czas realizacji 08.2000 – 12.2000

Zakres prac

  • analiza materiałów i informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
  • skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych
  • wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej w EWMAPA 5
  • integracja bazy graficznej i opisowej