by geototaladm geototaladm

Obiekt – Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie
Zleceniodawca – EMOS Sp. z o.o.
Czas realizacji 2001

Zakres prac – Pełna obsługa budowy hali i układu drogowego i uzbrojenia podziemnego Pomiar powierzchni użytkowych lokali ( do sprzedaży notarialnej )
Dodatkowo :

  • kontrola geometrii konstrukcji w rejonie katastrofy budowlanej
  • niwelacja precyzyjna ugięć belek pod obciążeniem przed oddaniem obiektu do eksploatacji oraz po ok. 2-ch latach użytkowania