by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budowa autostrady A-6 na odcinku węzeł Gryfino – wezeł Kijewo od km 13+937,5 do km 21+671,5
Zleceniodawca – Budimex-Dromex S.A.
Czas realizacji 11.2005-02.2008

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy dróg, wiaduktów, uzbrojenia podziemnego.
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz
– dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu
– bilans robót ziemnych
– tyczenie i inwentaryzacja obiektów inżynierskich

  • cztery estakady stalowe 3- i 6-cio przęsłowe o długościach 144-242 m
  • dwadzieścia dwa wiadukty o konstrukcji żelbetowej


Referencje: