by geototaladm geototaladm

Obiekt – Przebudowa ul. B.Krzywoustego wraz z uzbrojeniem na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. T.Kościuszki wraz z przebudową torowiska przy Bramie Portowej w Szczecinie
Zleceniodawca – NCC Roads Sp. z o.o.

Czas realizacji 2005- 2006

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy w tym uzbrojenia podziemnego (patrz prace geodezyjne podczas geodezyjnej obsługi).
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz :

  • dostosowanie geometrii i niwelety do istniejącego terenu
  • inwentaryzacja istniejących obiektów przed robotami rozbiórkowymi


Referencje: referencje-ncc-przebudowa-ulicy-krzywoustego-szczecin