by geototaladm geototaladm

Obiekt – Centrum Handlowe Auchan zbudowane na 40 ha powierzchni ,jedno z największych w okolicach Szczecina
Zleceniodawca – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. Piaseczno
Inwestor – AUCHAN POLSKA
Czas realizacji 2007-2008

Zakres prac – Kompleksowa geodezyjna obsługa :

  • budowy centrum handlowego wraz z parkingiem i drogami wewnętrznymi
  • budowy bezkolizyjnego wjazdu do centrum, przebudowy ulicy Autostrada Poznańska :
    – 18 przęsłowej estakady
    – ronda napowietrznego
    – ścianki szczelinowej wykonywanej w technologii zawiesiny bentonitowej
    przebudowy sieci uzbrojenia terenu